Synsam kantaa vastuun

Synsamin vastuullisuustyö keskittyy asiakasvastuuseen, ympäristövastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Tavoitteenamme on, että meidät nähdään kestävää ja pitkäjänteistä liiketoimintaa harjoittavana yhtiönä. Tärkeä osa tätä ovat niin ympäristövastuu kuin sosiaalinen ja eettinen vastuu koko toimitusketjussa tuotantoon ja myymälöihin asti. Vastuullisuustyömme kehittyy jatkuvasti, ja tuemme maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita. Toimintamme kautta meillä on vastuu ja mahdollisuus edistää monia YK:n tavoitteita.  Keskitymme etenkin tavoitteisiin 12. eli ”Vastuullista kuluttamista” ja 3. eli ”Terveyttä ja hyvinvointia”.  Lisäksi tuemme YK:n Global Compact -aloitteessa kuvattuja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia periaatteita.

Kestävän kehityksemme perusta on Synsam Groupin arvoketju, josta olemme kokonaisuudessaan vastuussa; asetamme korkeita vaatimuksia sekä itsellemme että toimittajillemme. Meidän on otettava kestävän kehityksen näkökulma huomioon kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla aina suunnittelutyöstä, raaka-ainehankinnoista, tuotannosta ja kuljetuksista myynninedistämiseen ja myyntiin sekä tuotteiden käyttöön, uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Olemme tunnistaneet kaikissa arvoketjumme osissa toiminta- ja lähestymistapoja, joiden avulla voimme jatkuvasti kehittää työtämme.

Synsams värdekedja

 

Lue lisää työstämme kestävän kehityksen parissa 

 1. Synsam toimii aktiivisesti ympäristön hyväksi

  Kannamme vastuun ympäristöstä

  Me Synsamilla koemme, että meillä on sekä vastuu että mahdollisuus osallistua YK:n asettamien globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Lue lisää, kuinka Synsam toimii aktiivisesti ympäristön hyväksi.

  synsamIN YMPÄRISTÖTYÖ

 1. Synsam kantaa vastuun yhteiskunnasta

  Kannamme vastuun yhteiskunnasta

  Synsam haluaa olla mukana luomassa parempaa elämää ihmisille ja koko yhteiskunnalle. Sen vuoksi työskentelemme myös sosiaalisen vastuun parissa.

  soSIAALINEN VASTUU

 1. Näkemyksemme

  Lue lisää Synsamin näkemyksistä ja strategiasta kestävän kehityksen parissa.

  NÄKEMYKSEMME