Hajataitteisuus


Hajataitteisuus eli astigmatismi on yleinen taittovirhetyyppi. Se tarkoittaa, että sarveiskalvon muoto on vääristynyt, ja siksi se hajottaa verkkokalvolle osuvaa valoa silmässä. Tämän vuoksi hajataitosta kärsivät henkilöt näkevät epätarkasti ja heillä on usein taipumusta liki- tai kaukotaitteisuuteen.

Hajataitto on helppo korjata siihen tarkoitetuilla silmälaseilla tai niin sanotuilla toorisilla piilolinsseillä. Hajataitosta kärsivän henkilön silmä pyrkii kompensoimaan tarkkaa näkemistä muuttamalla mykiön kaarevuutta jatkuvasti. Tämä voi johtaa esimerkiksi silmien väsymiseen ja päänsärkyyn.

  1. Mistä hajataitto johtuu?

Mistä hajataitto johtuu?

Hajataittoa voi esiintyä yksinään tai yhdessä liki- tai kaukotaitteisuuden kanssa. Hajataiton vuoksi sarveiskalvo ei ole pyöreä, vaan ennemminkin pitkulainen, kuten amerikkalainen jalkapallo. Tämän vuoksi silmä taittaa valoa pysty- ja vaakasuunnassa eri kohtiin verkkokalvolla. Esimerkiksi pystysuorat linjat voivat näyttää teräviltä mutta vaakasuorat sumeilta. Tällöin silmä näkee kohteen pystysuorat ääriviivat tarkasti, mutta vaakasuorat ääriviivat epätarkasti.

Hajataitto on periytyvää ja saattaa edetä iän myötä. Syy sarveiskalvon vääristymiseen ei ole tarkkaan tiedossa. Hajataiton huolellinen korjaaminen on tärkeää etenkin henkilöillä, jotka tekevät tarkkaa lähityöskentelyä eli työtä, jossa on pystyttävä ylläpitämään tarkka lähinäkö pitkän aikaa, kuten esimerkiksi päätetyössä.

Hajataiton oireet

Näköjärjestelmämme pyrkii tuottamaan terävän ja selkeän kuvan. Hajataitosta kärsivän henkilön aivot antavat mykiötä ympäröivälle rengaslihakselle toimintakäskyjä kuvan tarkentamiseksi, mutta kuva ei kuitenkaan tarkennu mykiötä mukauttamalla. Pyrkimys tarkkuuteen kuormittaa näköä ja saattaa johtaa esimerkiksi päänsärkyyn tai silmien väsymiseen.

Saatat kokea, että näet asioita kahtena. Silmän on vaikea mukautua hämärästä valoon tultaessa tai toisin päin. Kun työskentelet lähellä kohdetta, kuten näyttöpäätteellä, saatat ajatella, että näkösi on huonontunut, mutta kyseessä voikin olla korjaamaton hajataitto, joka aiheuttaa päänsärkyä ja saa silmät väsymään.

Miten hajataitto korjataan?

Hajataitto korjataan silmälaseilla tai piilolinsseillä. Korjaaminen tapahtuu joko silmälaseilla, joissa on niin sanotut sylinterilinssit, tai hajataiton korjaamiseen tarkoitetuilla toorisilla piilolinsseillä. Silmälasireseptissä on mainittu linssien voimakkuus ja akselisuunta, joka kertoo hajataiton suunnan 0 asteesta 180 asteeseen. Hajataiton korjaamiseen tarkoitetuista silmälaseista ja piilolinsseistä on apua myös lapsille.

Optikko voi todeta hajataiton

Näöntarkastuksen avulla optikko voi todeta mahdollisen hajataiton ja antaa myös neuvoja sen korjaamiseksi. Täältä voit varata ajan näöntarkastukseen.

  1. Varaa näöntarkastus

Varaa aika näöntarkastukseen


Näkö on hyvä tarkistuttaa säännöllisesti. Tarjoamme näöntarkastuksia niin silmälaseja kuin piilolinssejä käyttäville.

Varaa aika näöntarkastukseen tai ota yhtettä lähimpään Synsam-liikkeeseen.

Varaa aika