Yleiset sopimusehdot Synsam Lifestyle -piilolinssisopimukselle

Sovelletaan 1.4.2018 jälkeen tehtyihin Sopimuksiin


 

1. Yleistä

1.1 Nämä yleiset sopimusehdot koskevat Asiakkaan ja Synsam Group Finland OY, y-tunnus: 2446347-2, (myöhemmin ”Synsam”) välistä Synsam Lifestyle Piilolinssisopimusta.

1.2 Sopimus tulee voimaan, kun (i) Synsam on vastaanottanut Asiakkaan Tilauksen, (ii) Synsam on tarkistanut ja hyväksynyt Asiakkaan (tai tämän huoltajan) luottotiedot ja (iii) Synsam on allekirjoittanut Asiakkaan Tilauksen.

1.3 Asiakkaan on oltava Tilauksen tekemisen hetkellä 18-vuotias voidakseen solmia Sopimuksen. Muussa tapauksessa Asiakkaan huoltajan on annettava suostumuksensa Sopimuksen solmimiselle allekirjoittamalla Sopimus ja siten hyväksymällä, että Sopimusehdot sitovat Asiakasta. Huoltaja sitoutuu allekirjoituksellaan myös vastaamaan Asiakkaan kanssa yhteisvastuullisesti kaikista Sopimuksen mukaisista velvoitteista johtuvista maksuista.

2. Käsitteiden määritelmät

2.1 Näissä Yleisissä sopimusehdoissa esiintyvät käsitteet on kirjoitettu isolla alkukirjaimella. Nämä käsitteet määritellään alla olevalla tavalla. Käsitteen merkitys pysyy samana sekä sanan määräisessä että epämääräisessä muodossa.

Asiakkaalla tarkoitetaan Tilauksen allekirjoittanutta henkilöä.

Käyttökuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolloin Piilolinssejä on käytetty vähintään toisessa silmässä kokoaikaisesti eli siten, että tällaisella käytöllä käytettäisiin 12 kuukauden aikana esimerkiksi 12 paria kuukausilinssejä tai 360 paria kertakäyttölinssejä. Käyttökuukausi kuukausilinssien osalta tarkoittaa siis yhtä paria linssejä, kun taas Käyttökuukausi kertakäyttöpiilolinssien osalta tarkoittaa 30 paria linssejä.

Piilolinsseillä” tarkoitetaan Piilolinssejä, jotka sisältyvät Sopimukseen ja jotka toimitetaan Asiakkaalle näiden Yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Minun tilini tarkoittaa Asiakkaan henkilökohtaista tiliä, jolla Asiakas tai Synsamin henkilökunta voi tehdä muutoksia Asiakkaan Sopimukseen tai hallinnoida sitä.

Sopimuksella tarkoitetaan Asiakkaan ja Synsamin välistä Synsam Lifestyle Piilolinssisopimusta.

Sopimusehdoilla” tarkoitetaan niitä sopimusehtoja, jotka koskevat Sopimusta ja jotka ilmenevät sekä Tilauksesta että Yleisistä sopimusehdoista.

Soveltuvuusajalla tarkoitetaan sitä 12 Käyttökuukauden mittaista ajanjaksoa, jonka aikana Asiakkaan on tilattava Piilolinssejä saadakseen Sopimukseen sisältyvät palvelut käyttöönsä ilman lisäkustannuksia.

Synsam tarkoittaa yritystä Synsam Group Finland OY, Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki, y-tunnus 2446347-2.

Synsam-ketjulla” tarkoitetaan sitä konsernia, johon Synsam kuuluu.

Tilauksella” tarkoitetaan Asiakkaan ja Synsamin Klarna Checkoutin välityksellä allekirjoittamaa tilausta sekä mahdollisia uusia tilauksia, jotka tehdään Sopimuksen nojalla.

Toistuvalla Toimituksella” tarkoitetaan Piilolinssien jatkuvaa ja toistuvaa toimitusta, joka tapahtuu Asiakkaan allekirjoituksen yhteydessä valitseman aikataulun mukaisesti ja jota Asiakas voi myöhemmin hallinnoida Minun tilini -palvelun kautta jäljempänä kohdassa 4 kuvatulla tavalla.

Tuotteilla” tarkoitetaan Sopimukseen kuuluvia Piilolinssejä ja Piilolinssien oheistuotteita.

Yleisillä sopimusehdoilla” tarkoitetaan näitä Yleisiä sopimusehtoja sekä niihin mahdollisesti myöhemmin kohdan 18 perusteella tehtyjä muutoksia.

3. Tilausvahvistus

3.1 Kun Sopimus tulee voimaan, Synsam toimittaa Asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen tilausvahvistuksen ensimmäisten Piilolinssien toimittamisesta. Tämän jälkeen Synsam tulee lähettämään tilausvahvistuksen noudattaen samaa menettelyä kunkin seuraavan toimituksen yhteydessä, kunnes Sopimuksen voimassaolo lakkaa.

3.2 Asiakas on velvollinen tiedottamaan Synsamille kaikista muutoksista tämän sähköpostiosoitteessa ja puhelinnumerossa, jotka tämä on antanut Synsamille Sopimuksen solmimisen yhteydessä. Synsamilla on velvollisuus toimittaa tietoja tiedotuksista, mahdollisista viivästyksistä tai muista seikoista vain, jos sähköpostiosoite- ja puhelinnumerotiedot ovat ajan tasalla.

3.3 Tilaus tehdään joko Synsamin myymälässä tai Synsamin verkkokaupassa. Myymälässä Sopimus allekirjoitetaan siten, että Asiakas hyväksyy Sopimusehdot puhelimellaan Klarna Instore Checkout -palvelussa. Verkkokaupassa Sopimus allekirjoitetaan siten, että Asiakas hyväksyy Sopimusehdot Klarna Checkout -palvelussa.

4. Toistuva toimitus ja maksaminen

4.1 Asiakas valitsee Sopimuksen tekemisen yhteydessä aikataulun, jonka mukaisesti tuotteita toimitetaan hänelle. Asiakas voi muuttaa Toistuvan Toimituksen aikataulua milloin tahansa. Synsam sitoutuu tilaamaan ja lähettämään Toistuvaan Toimitukseen kuuluvat Tuotteet Asiakkaalle tämän valitseman toimitusaikataulun mukaisesti noudattaen kohdan 6 mukaisia Synsamin toimitusehtoja. Tuotteita lähetetään Asiakkaalle valitun aikataulun mukaisesti, kunnes Asiakas lopettaa tai keskeyttää Sopimuksen.

4.2 Asiakas voi lopettaa, keskeyttää ja jatkaa Sopimusta milloin tahansa. Asiakas hallinnoi itse Sopimusta Minun tilini -palvelun kautta.

4.3 Asiakkaan on lopetettava, keskeytettävä tai jatkettava Sopimustaan viimeistään viikkoa ennen seuraavaa aikataulun mukaista toimitusta, jotta Tuotteita ei lähetettäisi tai, mikäli Asiakas jatkaa Sopimusta, jotta Tuotteiden toimitus ei myöhästyisi.

4.4 Toistuvan Toimituksen lisäksi Asiakas voi tehdä kertaluonteisia tilauksia. Tällaisiin kertaluonteisiin tilauksiin sovelletaan kohdan 6 mukaisia toimitusehtoja ja tilaukset toimitetaan Synsamin tapauskohtaisesti ohjeistamalla tavalla.

4.5 Asiakas maksaa niistä tuotteista, jotka se on tosiasiallisesti tilannut. Toistuvan Toimituksen maksutiheys perustuu asiakkaan valitseman toimitusaikataulun tiheyteen. Täydentävät tilaukset käsitellään erillään Toistuvista Toimituksista, mutta samaa periaatetta noudattaen. Maksettava summa vastaa Asiakkaalle yksittäistapauksessa toimitettujen Tuotteiden arvoa. Asiakas voi valita maksutavan jäljempänä kohdassa 7 luetelluista vaihtoehdoista.

5. Omistus- ja käyttöoikeus

5.1 Sopimukseen kuuluvien Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle, kun ne toimitetaan Synsamin varastosta.

5.2 Sopimuksen mukaiset Tuotteet ovat tarkoitettuja sille Asiakkaalle, joka on allekirjoittanut Sopimuksen.

5.3 Tilauksen yhteydessä Asiakas vakuuttaa, että hänellä on optikon tai silmälääkärin antama voimassa oleva resepti koskien niitä Piilolinssejä, jotka Asiakas haluaa tilata. Asiakas vakuuttaa myös, että tämä tietää miten Piilolinssejä tulee käsitellä ja hoitaa, ja että tämä ymmärtää sen, että Piilolinssien vääränlainen käyttö voi vahingoittaa silmiä ja pahimmassa tapauksessa Asiakkaan näköä. Synsam ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat Piilolinssien tai muiden Tuotteiden väärinkäytöstä. Asiakas on vastuussa reseptin pitämisestä ajan tasalla ja siitä, ettei hänelle toimiteta Linssejä tai Tuotteita vanhentuneen reseptin perusteella. Jos Asiakas ei uusi reseptiään, hän on velvollinen keskeyttämään Toistuvan Toimituksen ja olemaan tekemättä lisätilauksia kyseisen vanhentuneen reseptin perusteella.

5.4 Asiakas tiedostaa, miten tärkeää on käyttää Tuotteita vain niiden ohjeiden ja suositusten mukaisesti, jotka löytyvät pakkausselosteesta ja muualla pakkauksessa olevista tiedoista tai jotka ovat optikon tai silmälääkärin Asiakkaalle antamia. Synsam ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu Tuotteiden väärinkäytöstä.

6. Toimitusehdot

6.1 Toimitus Suomessa solmittujen Sopimusten osalta tapahtuu Suomessa.

6.2 Varastosta löytyviä Tuotteita koskevat lisätilaukset lähetetään samana päivänä, jos Tilaus on tehty arkipäivänä klo 15.00 mennessä. Toimitusaika on 1-2 arkipäivää.

6.3 Tuotteet, joita ei ole varastossa tilausajankohtana, toimitetaan mahdollisimman pian. Synsam toimittaa Tuotteet yhteistoimituksina, joten se ei jaa Tilauksia toimitettavaksi eri toimituserissä. Tavallisesti Tilaus toimitetaan 5 arkipäivän kuluessa, mutta toimitusaika voi olla myös pidempi, jos Tuote on loppu toimittajalta.

6.4 Pienemmät lähetykset toimitetaan postilähetyksinä suoraan Asiakkaan postilaatikkoon tai -luukkuun, mikäli lähetykset mahtuvat niistä. Mikäli lähetykset eivät mahdu postilaatikosta tai -luukusta, Asiakas saa tekstiviestin, sähköpostin tai saapumisilmoituksen, jonka mukaan lähetyksen voi noutaa tietystä toimituspisteestä.

6.5 Lähetystä säilytetään PostNordin noutopisteessä 14 päivää, ennen kun se palautetaan Synsamille.

6.6 Mahdollisen väliaikaisen toimitusosoitteen on oltava Suomessa.

6.7 Toimitusosoitteen tai väliaikaisen toimitusosoitteen muutos tulee ilmoittaa viimeistään viikkoa ennen Asiakkaan seuraavaa suunniteltua toimitusta, jotta tiedot ehditään päivittämään seuraavaa toimitusta varten.

7. Vaihtoehtoiset maksutavat

7.1 Synsam tarjoaa yhteistyössä Klarna Bank AB:n (publ) 556737-0431 kanssa vaihtoehtoisina maksutapoina laskun, pankkikorttimaksun sekä suoraveloituksen. Vaihtoehtoja kutsutaan yhteisesti Klarna Instore Checkoutiksi, mikäli Asiakas asioi Synsamin myymälässä, ja Klarna Checkoutiksi, mikäli Asiakas asioi Synsamin myymälöiden ulkopuolella.

7.2 Tilauksen tekemisen ja maksutavan valinnan yhteydessä Asiakkaan on hyväksyttävä myös Klarnan yleiset sopimusehdot.

7.3 Laskut lähetetään sähköpostitse samalla kun Tuotteet lähetetään Synsamin varastosta. Laskun maksuaika on 30 päivää. Laskut eivät sisällä laskutuslisää. Postikulut sisältävä paperilasku voidaan valita kaupan tekemisen jälkeen. Maksuviivästyksen yhteydessä veloitetaan muistutusmaksu ja lain mukainen viivästyskorko.

7.4. Klarna tarjoaa turvallisen korttimaksun VISA-, Mastercard- ja American Express -korteille. Korttimaksuihin ei sovelleta lisämaksua. Synsam ei tallenna kortin tietoja. Kortin tiedot tallennetaan sen sijaan Klarnalle, jolla on SSL-sertifikaatti ja joka täyttää Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) -standardit.

7.5 Klarna tarjoaa maksuvaihtoehtona myös suoraveloituksen Klarna Checkoutin kautta tiettyjen pankkien asiakkaille. Tällöin Asiakas kirjautuu pankkiinsa ja rahat veloitetaan suoraan Asiakkaan tililtä.

7.6 Asiakas voi Minun tilini -palvelun kautta milloin tahansa vaihtaa maksutavaksi laskun, korttimaksun tai suoraveloituksen.

7.7 Jos maksutavaksi on valittu korttimaksu, mutta veloitus ei onnistu seuraavan toimituksen yhteydessä, maksutavaksi vaihdetaan automaattisesti maksuton sähköpostilasku. Tällöin laskussa on 30 päivän maksuaika ja se lähetetään asiakkaalle sähköpostitse, kun paketti toimitetaan Synsamilta. Lasku ei sisällä laskutuslisää.

8. Turvapalvelu

8.1 Asiakas saa käyttöönsä Sopimukseen kuuluvan Synsamin turvapalvelun. Turvapalveluun kuuluu tämän 8 kohdan mukaisesti (i) toistuva piilolinssitutkimus ja (ii) uusi tutkimus tarvittaessa.

8.2 Toistuva piilolinssitutkimus sisältyy Sopimukseen ilman lisäkustannuksia Soveltuvuusajan jälkeen. Soveltuvuusaika lasketaan niiden Käyttökuukausien lukumäärän perusteella, jolloin Asiakkaalle on tehty toimituksia. Asiakkaalla on oikeus käydä piilolinssitutkimuksessa jossakin Synsam-ketjun Suomessa sijaitsevista myymälöistä joka kahdentenatoista Käyttökuukautena Soveltuvuusajan päätyttyä.

8.3 Soveltuvuusaika edellyttää kuukausilinssien osalta, että Asiakas on maksanut 12 paria kuukausilinssejä (24 kappaletta).

8.4 Soveltuvuusaika edellyttää kertakäyttölinssien osalta, että Asiakas on maksanut 360 paria kertakäyttölinssejä (720 kappaletta).

8.5 Myös Piilolinssien oheistuotteita, kuten linssinestettä, voidaan sisällyttää Sopimukseen, mutta niitä ei kuitenkaan huomioida Soveltuvuusaikaa määritettäessä.

8.6 Uusi tutkimus, joka suoritetaan tarvittaessa, sisältyy Sopimukseen ilman lisäkustannuksia Sopimuksen allekirjoittamisesta alkaen. Tarve uudelle tutkimukselle voi syntyä, jos Asiakkaalla on ongelmia tai komplikaatioita piilolinssituotteiden käytön yhteydessä. Uuden tutkimuksen tarve ratkaistaan Synsamin optikon kanssa käydyn keskustelun perusteella.

8.7 Piilolinssitutkimukseen ja tutkimukseen on oikeutettu vain Sopimuksen solminut Asiakas.

8.8 Asiakkaan oikeus hyödyntää Soveltuvuusajan jälkeistä piilolinssitutkimusta ja maksutonta uutta tarkastusta on voimassa Sopimuksen päättymiseen saakka.

9. Sopimuskauden hinnat ja kuljetuskustannukset

9.1 Tuotteiden hinta voi muuttua Sopimuksen voimassaoloaikana ja kulloinkin voimassa oleva hinta ilmenee toimitusaikana voimassaolevasta hinnastosta. Synsam pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintoja ilman ennakkoilmoitusta. Asiakas maksaa sen hinnan, joka on ilmoitettu Tuotteille Synsamin verkkosivuilla sinä päivänä, kun toimitusilmoitus on lähetetty Asiakkaan sähköpostiin.

9.2 Mikäli Asiakas ei halua maksaa uutta hintaa, sovelletaan kohdan 13 mukaista peruuttamisoikeutta.

9.3 Kuljetuskustannukset sisältyvät Tuotteiden hintoihin.

10. Oikeus palauttaa Piilolinssit näönmuutoksen vuoksi

10.1 Mikäli Asiakkaan näössä tapahtuu muutos, kuten esimerkiksi muutos tarvittavissa vahvuuksissa, tämä voi vaihtaa Piilolinssin seuraavasta toimituksesta alkaen. Synsam ei hyväksy toimitettujen Tuotteiden palautuksia muutoin kuin peruuttamis- ja reklamaatio-oikeuden perusteella.

11. Sopimuksen sisällön muuttaminen

11.1 Asiakas voi milloin tahansa lisätä, korvata tai poistaa Sopimukseensa kuuluvia Tuotteita. Asiakas voi tehdä tämän Minun tilini -palvelussa joko itse tai Synsamin henkilökunnan avustuksella.

11.2 Sopimuksen sisällön muutos on tehtävä viimeistään viikkoa ennen Asiakkaan seuraavaa aikataulun mukaista toimitusta, jotta sisältö ehditään päivittämään seuraavaa toimitusta varten.

11.3 Sopimuksen sisältöön tehtävien muutosten yhteydessä sovelletaan kaikkia 5 kohdan mukaisia omistus- ja käyttöoikeuksia koskevia määräyksiä.

11.4 Asiakkaalla on oikeus sisällyttää Sopimukseensa kuinka monta Tuotetta tahansa.

12. Sitova määräaika, irtisanomisaika ja katkaiseminen

12.1 Sopimuksella ei ole sitovaa määräaikaa ja se voidaan milloin tahansa päättää. Asiakkaan on kuitenkin niin halutessaan päätettävä Sopimus viimeistään viikkoa ennen seuraavaa hänen toimitusaikataulunsa mukaista toimitusta, jotta tätä toimitusta ei lähetettäisi Asiakkaalle.

12.2 Helpoin tapa päättää Sopimus on tehdä se Minun tilini -palvelussa. Sopimuksen voi päättää myös puhelimitse tai sähköpostitse olemalla yhteydessä Synsamin asiakaspalveluun joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lifestyle@synsam.com tai soittamalla numeroon 010 237 3996.

12.3 Synsam ei ole velvollinen toimittamaan Sopimuksen mukaisia palveluja, jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen maksun. Tällaisen jakson aikana Asiakas ei ole vapautettu maksuvelvollisuudestaan.

12.4 Mikäli Asiakas ei ole maksanut erääntynyttä maksua vähintään kahdesta maksuhuomautuksesta huolimatta ja viivästys on jatkunut yli 30 päivää, Synsamilla on oikeus ennenaikaisesti irtisanoa Sopimus, jolloin se päättyy välittömästi. Synsamilla on myös oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Asiakas on muuten olennaisella tavalla rikkonut Sopimusehtoja eikä ole korjannut virhettään 30 päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta. Ennenaikaisen Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä Asiakkaan on maksettava kaikki erääntyneet maksut, viivästyskorot ja muut maksut.  

12.5 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Synsam on rikkonut Sopimusehtoja olennaisella tavalla. Tällaisen irtisanomisen yhteydessä Asiakkaalla on oikeus tälle aiheutuneita välittömiä ja todennettavissa olevia kustannuksia vastaavaan korvaukseen.

13. Peruuttamisoikeus

13.1 Asiakkaalla on oikeus peruuttaa ostonsa ilman erityistä syytä. Tällöin Tuote on palautettava voimassa olevan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisella tavalla. Peruuttamisoikeus ei koske seuraavia tuotetyyppejä:

(i) Tuotteet, jotka on valmistettu Asiakkaan ohjeiden mukaisesti tai joilla on muuten selkeästi henkilökohtainen luonne;
(ii) Tuotteet, joiden sinetöinti on rikki; tai
(iii) Tuotteet, jotka voivat pilaantua tai vanhentua nopeasti.

13.2 Mikäli Asiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, tämän tulee lähettää selkeä viesti peruuttamispäätöksestään sähköpostitse osoitteeseen customerservice@synsam.com viimeistään 30 päivän kuluttua Tuotteen vastaanottamisesta.

13.3 Mikäli Asiakas peruuttaa ostoksensa, Klarna palauttaa Asiakkaan kyseisestä ostoksesta tekemän maksun. Maksunpalautus tehdään 30 päivän kuluttua siitä, kun Synsam on saanut peruuttamisilmoituksen edellyttäen, että Asiakas on lähettänyt ja Synsam on vastaanottanut Tuotteen. Klarna käyttää maksunpalautukseen samaa maksutapaa kuin mitä Asiakas alun perin käytti kaupan tekemisen yhteydessä.

13.4 Asiakkaan tulee palauttaa Tuote Synsamin varastolle alla olevaan postiosoitteeseen omalla kustannuksellaan ilman aiheetonta viivästystä ja kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona Asiakas ilmoitti Synsamille peruuttamisesta. Peruuttamisen katsotaan tapahtuneen määräajassa, mikäli Asiakas lähettää tuotteen takaisin ennen tämän määräajan päättymistä. Tuotteen palautus voidaan tehdä ainoastaan seuraavaan osoitteeseen, eikä palautusta voida tehdä Synsamin myymälöihin:

Synsam Webshop
Box 1151
171 23 Solna
Sweden

14. Palautukset

14.1 Asiakkaan tulee antaa palautuksen yhteydessä seuraavat tiedot:

  • tilausnumero, joka löytyy Asiakkaalle toimitetusta lähetysluettelosta;
  • Asiakkaan nimi ja yhteystiedot; ja
  • niiden Tuotteiden määrä ja nimi, jotka halutaan palauttaa.

14.2  Palautus on aina ilmaista, ja palautus tulee tehdä paketin mukana tulleella palautustarralla.  

14.3 Synsam suosittelee, että tuote palautetaan samassa paketissa ja palautustarraamme käyttämällä, jotta se tulee turvallisesti perille. Vastuu tavarasta on Asiakkaalla, kunnes Synsam on vastaanottanut sen.

15. Virheilmoitukset

15.1 Mikäli asiakas on saanut väärän tai viallisen tuotteen, Asiakasta pyydetään ottamaan yhteyttä Synsamiin mahdollisimman pian ongelman ratkaisemiseksi. Asiakkaan on kuvailtava virhe joko sähköpostitse lähettämällä sähköposti osoitteeseen customerservice@synsam.com tai puhelimitse soittamalla Synsamin asiakaspalveluun numeroon 010 237 3996.

15.2 Mikäli ongelmaa ei voida korjata, Asiakkaalla on oikeus tehdä Tuotteesta virheilmoitus ja saada sen perusteella uuden Tuotteen. Virheilmoitukset on tehtävä alla kuvatulla tavalla.

15.3 Virheilmoitusoikeus koskee Tuotteita, jotka ovat voimassa olevan kuluttajansuojalainsäädännön tarkoittamalla tavalla virheellisiä. Mikäli Asiakas haluaa tehdä virheilmoituksen tilatussa Tuotteessa olevan virheen vuoksi, hänen on mahdollisimman pian virheen havaittuaan otettava Synsamiin yhteyttä käyttämällä edellä kohdassa 15.1 annettuja yhteystietoja. Virheilmoituksen voi aina tehdä kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta.

15.4 Tuote, josta virheilmoitus on tehty, on palautettava Synsamille käyttäen edellä kohdassa 13.4 annettua osoitetta. Synsam vastaa hyväksyttyjen virheilmoitusten kohteena olevien tuotteiden palautuskustannuksista.

15.5 Kun Tuote, josta on tehty virheilmoitus, on palautettu ja virheilmoitus on hyväksytty, Synsam suorittaa Asiakkaalle voimassa olevan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisen korvauksen. Synsam pyrkii suorittamaan korvauksen 30 päivän kuluessa siitä, kun Synsam on vastaanottanut reklamaation. Tuotteen laadusta johtuen aika saattaa kuitenkin olla myös pidempi. Synsam pidättää itsellään oikeuden hylätä virheilmoitus, mikäli ilmenee, ettei tuote ole voimassa olevan kuluttajansuojalainsäädännön tarkoittamalla tavalla virheellinen.

15.6 Synsam noudattaa virheilmoitusten käsittelyn kannalta kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja. Lisätietoja on saatavilla Kilpailu- ja Kuluttajavirastosta.

16. Henkilötietojen käsittely

16.1 Asiakas on tietoinen seuraavanlaisesta henkilötietojen käsittelemisestä.

 16.2 Synsam kerää Asiakkaan henkilötietoja, jotka

(i) Asiakas antaa itsestään Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä;

(ii) toimitetaan Sopimuksen voimassaolon aikana ja jotka liittyvät Sopimukseen; tai

(iii) Synsam hankkii muulla tavoin.

16.3 Henkilötiedot, joita tarkoitetaan kohdassa 16.2, ovat Asiakkaan nimi, posti- ja, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osto-, maksu- ja palveluhistoria ja muut tällaiset tiedot sekä tiedot näkökyvystä, näönkorjauksen tarpeesta sekä näihin liittyvistä arvioinneista.

16.4 Kohdissa 16.2 ja 16.3 tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

(i) Sopimuksen hallinnoiminen ja siitä johtuvien velvollisuuksien täyttäminen,

(ii) markkinointitarkoitukset, joihin sisältyy suoramarkkinointi esimerkiksi sähköpostitse, tekstiviestitse tai multimediaviestitse, jos Asiakas on siihen antanut nimenomaisen suostumuksensa,

(iii) liiketoiminnan kehittäminen ja tuotekehitys, markkina- ja asiakasanalyysit sekä palveluiden ja tuotteiden arviointi,

(iv) yksilöllisten tarjousten tekeminen, asiakaspalvelu ja anonymisoitujen asiakastilastojen luominen, sekä

(v) näkövian hoitoon ja korjaamisen liittyvä neuvonanto.

16.5 Synsam käsittelee henkilötietoja Sopimuksen voimassaoloaikana ja jatkaa niiden käsittelyä yhden (1) vuoden Sopimuksen voimassaolon jälkeen. Mikäli laki tai muu säädös sallii joidenkin henkilötietojen pidempiaikaisen käsittelyn, voidaan näiden tietojen käsittelyä jatkaa sen pidemmän ajan, jonka tämä kyseinen sääntö sallii.

16.6 Synsamin oikeus käsitellä henkilötietoja perustuu Asiakkaan näiden Yleisten ehtojen mukaisesti antamaan suostumukseen, tarpeeseen noudattaa Asiakkaan kanssa solmittua sopimusta, Synsamin oikeudellisiin velvoitteisiin sekä Synsamin oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

16.7 Asiakas suostuu siihen, että Synsam kerää ja käyttää tietoja liittyen Asiakkaan näkökykyyn, näönkorjauksen tarpeeseen, sekä näihin liittyviin arviointeihin siinä tarkoituksessa, että Asiakkaan näkövian hoitamiseksi ja korjaamiseksi voidaan toimittaa Tuotteita, ehdottaa muutoksia ja antaa neuvontaa sekä siihen, että Synsam käyttää henkilötietoja markkinoidessa Asiakkaalle tuotteita ja palveluja. Asiakas voi peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Synsamin asiakaspalveluun, katso kohta 16.10.

16.8 Synsam on yllä mainittujen henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Synsam saattaa luovuttaa Asiakkaan henkilötietoja muille Synsam-konserniin kuuluville yrityksille käsiteltäviksi siten kuin yllä on kuvattu. Tämän lisäksi kohdissa 16.2 (i) ja (ii) mainittuja henkilötietoja voidaan antaa Klarnalle tai muille Klarna-konserniin kuuluville yrityksille kohtien 16.4 (i)-(iv) mukaisessa tarkoituksessa.

16.9 Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada ilmaiseksi tietoja käynnissä olevasta henkilötietojensa käsittelystä. Vaatimuksen tulee olla kirjallinen ja Asiakkaan allekirjoittama. Asiakas voi myös vaatia virheellisten, epätäydellisten ja lainsäädännön vastaisesti käsiteltyjen henkilötietojen korjaamista, estämistä tai poistamista sekä vastustaa tietojensa käsittelyä markkinointitarkoituksessa.

16.10 Kysymykset henkilötietojen käsittelystä, oikaisupyynnöt tai rekisteriotteiden pyynnöt yms. tulee esittää sähköpostitse tai puhelimitse Synsamin asiakaspalvelulle osoitteeseen customerservice@synsam.com tai numeroon 010 237 3996. Henkilötietojen käsittelystä vastaava valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

17. Huoltajan suostumus ja maksuvelvollisuus

17.1 Mikäli Asiakas on alle 18-vuotias, tämän huoltajan on annettava suostumuksensa Sopimuksen solmimiselle. Huoltajan tulee allekirjoittamalla merkitä suostumuksensa Tilaukseen.

17.2 Huoltaja sitoutuu allekirjoituksellaan myös vastaamaan Asiakkaan kanssa yhteisvastuullisesti kaikista Sopimuksen mukaisista velvoitteista johtuvista maksuista.

18. Sopimuksen muuttaminen ja luovutus

18.1 Synsamilla on oikeus muuttaa näitä Yleisiä sopimusehtoja yksipuolisesti. Muutokset astuvat voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun ne on julkaistu Synsamin kotisivulla (www.synsam.fi).

18.2 Synsamilla on oikeus luovuttaa Sopimus kokonaisuudessaan tai osittain toiselle Synsam-konserniin kuuluvalle yhtiölle. Synsamilla on lisäksi oikeus luovuttaa Sopimus kolmannelle osapuolelle, jos on perusteltua syytä olettaa, että kolmas osapuoli pystyy täyttämään kaikki Sopimuksen mukaiset velvoitteet. Synsamilla on Sopimuksen voimassaoloaikana aina oikeus luovuttaa maksunsaantioikeutensa kolmannelle osapuolelle. Luovutuksesta tulee aina ilmoittaa Asiakkaalle.

18.3 Asiakas ei saa luovuttaa Sopimusta kolmannelle ilman Synsamin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

19. Määräyksen pätemättömyys

19.1 Mikäli tuomioistuin tai muu toimivaltainen elin katsoo näiden Yleisten sopimusehtojen mukaisen määräyksen pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen päätös ei vaikuta tai tee pätemättömäksi taikka täytäntöönpanokelvottomiksi näiden Yleisten sopimusehtojen muita määräyksiä. Määräystä sovelletaan tällöin lain sallimissa rajoissa ja mahdollisimman pitkälle näiden sopimusehtojen mukaisessa merkityksessä.

20. Muuta

20.1 Mikäli Synsam estyy täyttämästä Sopimuksesta johtuvia sitoumuksiaan Synsamin vaikutusvallan ulkopuolella olevan ylivoimaisen esteen vuoksi (force majeure), Synsam on vapaa vastuustaan esteen poistumiseen saakka. Ylivoimaisen esteen jatkuessa yli kolme kuukautta Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi päättyväksi. Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen tällaisen irtisanomisen johdosta.

20.2 [Synsamin Sopimukseen perustuva vastuu rajoittuu Synsamin huolimattomuudesta aiheutuneisiin suoriin vahinkoihin. Sekä Synsamin että Asiakkaan vastuu rajoittuu korkeintaan siihen rahamäärään, joka vastaa Asiakkaan Synsamille Tuotteista maksamaa määrää vahingon ilmenemiseen saakka sekä kertyneitä viivästyskorkoja ja maksuja. Tässä kohdassa 20.2 tarkoitetut vastuunrajoitukset eivät sovellu, jos osapuoli on menetellyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.]

20.3 Ollakseen päteviä, Asiakkaan on esitettävä Sopimuksesta johtuvat mahdolliset vaatimuksensa Synsamille viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun Asiakas sai tiedon tai tämän olisi pitänyt saada tieto vaatimuksen perustana olevasta seikasta.

21. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

21.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

21.2 Mahdollinen osapuolten välinen Sopimuksesta johtuva riita on pyrittävä selvittämään ensisijaisesti osapuolten kesken. Mikäli osapuolet eivät pääse asiasta sovintoon, riita voidaan saattaa Kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu on suositus, joka ei sido kumpaakaan osapuolta. Kuluttaja voi myös saattaa asiansa käsittelyyn ODR-foorumiin (http://ec.europa.eu/odr). Viime kädessä riita ratkaistaan suomalaisessa yleisessä tuomioistuimessa.