Yleiset silmäsairaudet


Mikä aiheuttaa harmaakaihin (kataraktan), glaukooman tai silmäluomen tulehduksen (blefariitin) kaltaisen silmäsairauden ja minkälaisia oireita niissä on? Näiden silmäsairauksien riski kasvaa vanhemmalla iällä. Säännöllisten näöntarkastusten ja perusteellisten silmien terveystarkastusten avulla yleiset silmäsairaudet voidaan todeta jo varhaisessa vaiheessa, jolloin henkilö ohjataan oikeanlaiseen hoitoon.

Silmäsairaudet havaitaan usein näöntarkastuksessa.

Monet yleisistä silmäsairauksista ja -vaivoista, kuten silmänpainetauti ja harmaakaihi (glaukooma/viherkaihi ja katarakta), silmänpohjan ikärappeuma ja jopa diabetes, voidaan havaita jo varhaisessa vaiheessa optikon vastaanotolla. Oletko huolissasi oireista? Asiantuntijamme kertoo, mitkä ovat yleisimmät silmäsairaudet ja mistä niihin saa apua ja hoitoa.
 

Mikä on harmaakaihi?

• Harmaakaihi on silmäsairaus, joka syntyy, kun silmän mykiö samenee ja vaikeuttaa valon pääsyä verkkokalvolle. Harmaakaihi yleistyy iän myötä, ja se todetaan useimmiten 60–70 vuoden iässä. Näön heikkeneminen ja sumeneminen sekä kirkkaan valon häikäiseminen voivat olla merkkejä harmaakaihista. Osalle harmaakaihi kehittyy asteittain ja hitaasti monen vuoden aikana ja toisille taas nopeammin. Sairaus on helppo todeta optikon suorittamassa silmien terveystarkastuksessa. Optikko ohjaa asiakkaan silmälääkärin hoitoarvioon.

Harmaakaihi on helppo todeta optikon suorittamassa silmien terveystarkastuksessa.

Harmaakaihi voidaan korjata leikkauksella

Riittävän pitkälle edennyt harmaakaihi hoidetaan leikkauksella, jossa mykiö vaihdetaan keinotekoiseen mykiöön. Kyseessä on yleinen ja matalan riskin leikkaus, joka kestää useimmiten vain vartin verran. Kotiin pääsee jo samana päivänä, eikä sairausloma ole yleensä tarpeen. Noin puolen vuoden sisällä leikkauksesta näkö vakiintuu ja potilaan tulee käydä silmälääkärin kontrollitutkimuksessa. Näkö muuttuu monesti leikkauksen jälkeen, ja potilas voi tarvita silmälaseihin uudet vahvuudet.

Jälkikaihia voi esiintyä leikkauksen jälkeen

Harmaakaihileikkauksen jälkeen saattaa esiintyä myös jälkikaihia, joka tarkoittaa mykiön kapselipussin samentumista. Jälkikaihi voidaan hoitaa nopeasti ja kivuttomasti yksinkertaisella laserhoidolla. Harmaakaihia ei voi esiintyä uudelleen leikkauksen jälkeen.

Voinko ajaa autoa, jos minulla on harmaakaihi?

– Kyllä, jos täytät ajokortin edellyttämät näkövaatimukset, sanoo Synsamin kliininen asiantuntija Håkan Broman.

 

Mikä on glaukooma? 

• Glaukooman eli viherkaihin syynä on usein kohonnut silmänpaine, joka vahingoittaa näköhermoa. Silmänpainetautia eli viherkaihia on kahta tyyppiä: krooninen ja akuutti. Hoitamaton silmänpainetauti voi johtaa näön menettämiseen. Glaukooman alkuvaiheen oire on näkökentän kaventuminen, minkä vuoksi näkeminen voi muuttua huomattavasti ennen kuin siihen ehtii reagoida. Sairaus on usein perinnöllinen. Jos olet huolissasi oireista tai sinulla on silmänpainetautia sairastavia lähisukulaisia, ota yhteyttä optikkoon. Tutkimuksessa optikko tai lääkäri tarkastaa näköhermon sekä mittaa silmänpaineen ja näkökentän.

– On tärkeää tarkastaa kaikki kolme tekijää, sillä glaukoomaa voi sairastaa, vaikkei silmänpaine olisi koholla. Silmänpaine voi olla korkea ilman glaukoomaakin, Broman toteaa.

Silmänpainetautia ei voida parantaa

Silmänpaineen hoito voi ennaltaehkäistä näön heikkenemistä, mutta silmään jo syntyneitä vaurioita ei voi parantaa. Siksi silmien terveys on hyvä tarkastaa säännöllisesti.

 

Mikä on silmänpohjan ikärappeuma?

• Silmänpohjan ikärappeuma vaurioittaa silmän verkkokalvon tarkan näkemisen aluetta. Sairautta on kahta muotoa: kosteaa ja kuivaa.

Kuiva rappeuma on näistä kahdesta yleisempi. Tällöin silmänpohjan verkkokalvolla sijaitsevan keltatäplän tappisolut vaurioituvat asteittain ja heikentävät näköä hitaasti. Esimerkkejä oireista ovat näön heikkeneminen, vaikeus tunnistaa kasvoja ja kirjainten katoaminen sanoista.

Ikärappeumaa voidaan tutkia silmänpohjakuvauksella

Sekä kuiva, että kostea silmänpohjan ikärappeuma voidaan havaita muun muassa optikon tai silmälääkärin vastaanotolla tehtävällä silmänpohjakuvauksella. Kuivaa ikärappeumaa ei voi hoitaa, mutta monien tutkimusten mukaan näön heikkeneminen voi hidastua ravintolisän avulla. Silmänpohjakuvaus on osa Synsamin silmien terveystarkastusta.

Silmänpohjan kostea ikärappeuma on harvinaisempi mutta myös hoidettavissa oleva muoto. Sen kehittymistä voidaan hidastaa lääkkeillä. Kostean ikärappeuman yleisin oire on vääristynyt näkö. Toisin kuin kuivassa ikärappeumassa, näkö voi heikentyä nopeastikin.

– Jos kärsit kuivasta ikärappeumasta, sairauden etenemistä voidaan pitää silmällä säännöllisillä silmien terveystarkastuksilla. Saat mukaasi niin sanotun Amslerin kartan, jota pitää katsoa säännöllisesti. Mikäli huomaat, että kartassa olevat ruudut näyttävät epäsymmetrisiltä ja viivat vinoilta, otathan meihin heti yhteyttä. Voi olla, että ikärappeuma on tällöin siirtynyt kosteaan ja hoidettavaan muotoon, Broman sanoo.

 

Mikä on blefariitti? 

• Silmäluomen tulehdus eli blefariitti on yleinen vaiva vanhuksilla ja ihmisillä, joilla on kuiva ja herkkä iho tai erilaisia ihosairauksia. Silmäluomen reuna tulehtuu, mikä aiheuttaa epämukavan tunteen silmässä.

Silmäluomen tulehduksessa silmäluomen reunoissa sijaitsevat rasva-aineita tuottavat rauhaset ovat voineet tukkeutua tai rasva-aineiden tuotanto on voinut lakata jossakin määrin. Tämän seurauksena kyynelnesteen voitelu ei toimi kunnolla, ja tukkeutuneet rauhaset luovat samalla kasvualustan bakteereille.

Silmäluomen tulehduksen oireet

Silmäluomen tulehduksessa silmät voivat usein poltella, tuntua kuivilta ja roskaisilta sekä samalla vuotaa. Silmät myös turpoavat ja punoittavat. Silmäluomen tulehdus ei ole vakava vaiva, mutta se voi johtaa muihin ongelmiin ja aiheuttaa esimerkiksi silmätulehduksen eli konjunktiviitin.

Silmäluomen tulehdusta hoidetaan ensisijaisesti silmäluomien reunojen huolellisella puhdistamisella ja voitelulla. Optikolta ja apteekista löydät reseptivapaita hoitovälineitä. Saatavilla on muun muassa ihoa puhdistavia ja rauhoittavia puhdistuspyyhkeitä, joita on tarkoitettu käytettäväksi silmäluomen tulehduksen aikana.

Mieti myös, kannattaako käyttää meikkiä, ja huomioi silmät, jos oleskelet paljon vetoisissa paikoissa.

 

Mikä on diabeettinen retinopatia?

• Silmänpohjakuvaus voi paljastaa hoitamattoman diabeteksen jo varhaisessa vaiheessa. Sairaus voidaan havaita Synsamin optikon suorittamassa silmien terveystarkastuksessa.

– Huomaamme sairauteen viittaavat muutokset silmässä ja voimme kehottaa asiakasta hakeutumaan lääkäriin, Broman toteaa.

Diabetes voi vahingoittaa silmän verkkokalvon verisuonia eli aiheuttaa diabeettisen retinopatian, joka muuttaa näköä ja heikentää näöntarkkuutta. Sairaus voi liittyä sekä ykkös- että kakkostyypin diabetekseen. Jos suvussa on diabetesta, voi olla hyvä käydä silmien terveystarkastuksessa. 

Verkkokalvossa on verisuonia, jotka ovat erityisen herkkiä korkealle verensokerille. Diabeettinen retinopatia voi aiheuttaa pieniä verenvuotoja ja turvotusta, jotka puolestaan voivat vaikuttaa näköön. Jos sinulla on diabetes, silmänpohjat on tarkastutettava säännöllisesti. Jos silmissä havaitaan suuria muutoksia, diabeettista retinopatiaa hoidetaan laseroperaatiolla.

 

Tarkistuta silmät optikolla sairauksien varalta

Monia silmäsairauksia voi hoitaa, jos ne havaitaan varhaisessa vaiheessa.

– Hyvän saavutettavuutemme ja laaja-alaisen osaamisemme ansiosta voimme tukea usein hyvinkin kuormitettua silmien terveydenhuoltoa toimimalla ensimmäisenä avuntarjoajana asiakkaille, jotka tarvitsevat apua silmiensä terveyden kanssa, Broman sanoo.

Monet yleiset silmäsairaudet ja -vaivat voidaan todeta silmien terveystarkastuksessa, jonka yhteydessä optikko opastaa asiakasta eteenpäin. Tarkastuksia tehdään Suomessa Synsamin silmänterveysklinikoissa, joiden määrä kasvaa jatkuvasti. Klinikalla asiakkaille tehdään syvällisempiä silmien terveystarkastuksia ammattitaitoisten, silmien terveyteen erikoistuneiden optikkojen johdolla.

– Suosittelemme kaikille asiakkaillemme 40–50 vuoden iässä tehtäviä säännöllisiä silmien terveystarkastuksia. Tällöin optikko voi dokumentoida ja havaita muutokset ajoissa ja suositella hoitoja, jotka auttavat ylläpitämään hyvää silmien terveyttä, Broman selittää.

  1. Varaa aika näöntarkastukseen

Varaa aika näöntarkastukseen


Näkö on hyvä tarkistuttaa säännöllisesti. Tarjoamme näöntarkastuksia niin silmälaseja kuin piilolinssejä käyttäville.

Varaa aika näöntarkastukseen tai ota yhtettä lähimpään Synsam-liikkeeseen.

Varaa aika