Jämtö

Ruotsissa valmistetuilla kehyksillä pienempi ilmastovaikutus

Synsam avasi viime vuonna tuotanto- ja innovaatiokeskuksen Ruotsin Östersundiin. Tuore elinkaariarviointi osoittaa, että paikallisesti tuotetut kehykset ovat kuluttajan kannalta hyvä valinta.

Vuonna 2022 Synsam toteutti useita merkittäviä toimia ilmastovaikutuksensa vähentämiseksi ja kiertotalouden mukaisen kierrätyksen mahdollistamiseksi. Erityisesti on syytä nostaa esiin, että Synsamin asiakkaat ovat syyskuusta 2022 lähtien voineet valita paikallisesti valmistetun tuotteen biopohjaisesta Jämtö-silmälasimallistosta.

– Tämän ainutlaatuisen aloitteen taustalla on siirtymävaihe, jossa tuotantoa siirretään vähitellen takaisin Aasiasta Jämtlandin Frösöniin, sanoo Synsam Groupin Chief Communications and Sustainability Officer Jenny Fridh.

32 % pienempi ilmastovaikutus

Elinkaariarviointi (LCA) osoittaa, että Synsamin Ruotsissa valmistettujen kehysten* ilmastovaikutus on 32 prosenttia pienempi kuin Kiinassa valmistettujen kehysten. Elinkaariarviointi on menetelmä, jonka avulla voidaan laskea tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Tarkemmin sanottuna siinä selvitetään kasvihuonekaasupäästöjen mittarina käytettävien hiilidioksidiekvivalenttien (lyhenne CO2e) määrä.

Laskelmissa otetaan huomioon viisi elinkaaren vaihetta: raaka-aineiden hankinta, saapuvat kuljetukset, valmistus, lähtevät kuljetukset ja hävikin hyödyntäminen.

– Olemme ylpeitä, että voimme tarjota asiakkaillemme paikallisesti tuotettuja kehyksiä. Olemme pyrkineet parantamaan toimintaamme ketjun kaikissa vaiheissa kuljetuksista aina hävikin ja energian tehokkaampaan hyödyntämiseen tuotantoprosessissa sekä yleiseen materiaalien keräämiseen, Jenny Fridh sanoo.

Arviointi tarjoaa tärkeitä vertailulukuja tulevien silmälasimallistojen jatkokehitystä varten.

– Arvioinnin avulla voimme nähdä, missä arvoketjun osissa voimme jatkossa edelleen pienentää ilmastovaikutustamme, Jenny Fridh sanoo.

Uusi elinkaarianalyysi osoittaa, että Synsamin Ruotsissa valmistettujen kehysten ilmastojalanjälki on pienempi kuin Aasiassa valmistetuilla kehyksillä.

*LCA-analyysi on tehty kahdelle konsernin kehysmallille, ja sen toteutti riippumaton kolmas osapuoli vuoden 2022 aikana.

Lyhyesti LCA-laskelmista

LCA eli elinkaariarviointi on kokoelma menetelmiä, joilla arvioidaan tuotteen ympäristövaikutuksia kokonaisuutena – raaka-aineiden hankinnasta aina siihen asti, kun tuote käytön jälkeen hävitetään.

LCA-menettelylle on laadittu kansainvälinen standardi, ja se koostuu neljästä vaiheesta:

  • Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely – mihin kysymykseen on tarkoitus vastata ja miten se tapahtuu
  • Inventaarioanalyysi – tiedonkeruu ja tuotteen elinkaaren mallintaminen
  • Vaikutusarviointi – tulosten muuntaminen mahdollisiksi ympäristövaikutuksiksi
  • Tulosten tulkinta – mitä johtopäätöksiä edellisistä vaiheista voidaan tehdä?
Jämtö

Tietoja laskennasta

Aasiassa, Euroopassa ja Ruotsissa sijaitsevien tuotantolaitosten valmistusprosesseja koskevat laskelmat perustuvat ensi käden tietoihin. Ruotsin tuotannon osalta on käytetty vain vuoden 2022 ensimmäisten tuotantokuukausien tietoja. Aasian tuotannon osalta on käytetty vuoden 2021 tietoja. Materiaalitoimittajilta saatuja erityisiä tietoja on otettu mukaan siltä osin kuin niitä on ollut saatavilla. Muut prosessit ovat perustuneet yleisiin tietoihin.

Katsaus taaksepäin, tulevaisuutta silmällä pitäen

Viime vuonna tulokset kehittyivät myönteiseen suuntaan. Konserni voi nyt esimerkiksi todeta, että Synsam on auttanut poistamaan yli 325 kiloa muovia maailman meristä. Tämä liittyy Sea2Sea-silmälasimalliston tuotantoon, jossa käytetään 100-prosenttisesti kierrätysmuovia. Tänäkin vuonna Synsamin asiakkaat voivat tehdä tietoisia valintoja, jotka lisäävät kiertovirtaa. Tätä tukee esimerkiksi Jämtö-mallisto, johon lisättiin keväällä useita uutuusmalleja. Tutustu uuteen Jämtö-mallistoon!