Erityistyölasit eli näyttöpäätelasit työntekijöille

Erityistyölasit eli näyttöpäätelasit työntekijöille

Jos olet saanut työterveyshuollosta ergonomiamitat sisältävän työnäkölähetteen, voit varata ajan työnäköoptikolle tai asiaan perehtyneelle silmälääkärille erityistyölasien tarpeen arviointiin.

Mitkä ovat erityistyölasit?

  • Erityistyölasit ovat Valtioneuvoston Päätöksen 1405/1993 mukaiset, näyttöpäätetyöhön tarkoitetut erityiset silmälasit.
  • Kaikki näyttöpäätelasit eivät ole erityistyölaseja.
  • Erityistyölaseilla pyritään ratkaisemaan päätetyön ongelmia ja vähentämään rasittumista päätetyössä.
  • Erityistyölasit ovat yleensä tarpeen vain ikänäköisillä työntekijöillä, jos työympäristöä ei voi muuttaa siten, että yleiskäyttöön soveltuvat lasit toimivat moitteetta.
  • Erityistyölasit ovat lasit, jotka poikkeavat normaaleista yleiskäyttöön tarkoitetuista silmälaseista voimakkuuden, linssityypin tai linssien asennuksen suhteen.

Erityistyölasit ja lainsäädäntö

Erityistyölasit perustuvat EU:n direktiivin 90/270/ETY sekä Valtioneuvoston Päätökseen VNp 1405/1993 näyttöpäätetyöstä. Mikäli merkittävä osa työajastasi on päätetyötä, työpisteesi ergonomia on kunnossa ja omat yleislasisi ovat ajan tasalla, mutta näköongelmasi päätetyössä jatkuvat silti, voidaan tutkia täyttyvätkö perusteet erityistyölasien hankinnalle.

Erityistyölasien tarve selvitetään yhteistyössä työterveyshuollon ja työnäköoptikon (tai asiaan perehtyneen silmälääkärin) kanssa. Työnäköoptikko tekee erityistyölasitutkimuksen ja antaa joko puoltavan tai kieltävän lausunnon lasien tarpeesta. Joskus omien yleislasien uusiminen voi olla oikea ratkaisu erityistyölasien sijasta päätetyön ongelmiin.

Erityistyölasien hankinta

Monet yritykset ovat tehneet kanssamme sopimuksen, joka kattaa työnäköoptikon tutkimuksen ja erityistyölasit tietyin reunaehdoin. Sopimuksen kattavuudesta riippumatta, voit valita valikoimastamme mitkä tahansa kehykset ja maksaa erotuksen itse. Voit myös maksaa linsseihin lisäominaisuuksia itse.

Mikäli työnantajallasi ei ole sopimusta Synsamin kanssa, varmista etukäteen työnantajaltasi, onko asioiminen Synsamilla mahdollista. Varmista myös, tarvitseeko työnäköoptikon puoltava lausunto hyväksyttää työnantajan edustajalla tai tarvitaanko erillinen ostolupa.

Jos olet saanut työterveyshuollosta ergonomiamitat sisältävän työnäkölähetteen, voit varata ajan työnäköoptikolle erityistyölasien tarpeen arviointiin. Otathan mukaasi työnäköoptikolle omat silmälasisi!

Kysymyksiä ja vastauksia erityistyölaseista

Työnantajan on hankittava työntekijälle erityistyölasit, jos työnäköoptikon (tai silmälääkärin) lausunnosta selvästi ilmenee, että tavanomaiset yleiskäyttöön tarkoitetut silmälasit eivät ole työhön sopivat, ja että työntekijä tarvitsee toiset, erityiset lasit näyttöpäätetyöhön.

Työnantaja linjaa yleensä erityistyölasien kehykselle enimmäiskorvaussumman ja kustantaako se päätetyöhön sopivat linssit ilman pinnoitteita vai kovalla ja heijastamattomalla pinnoitteella. Erityistyölaseista ei tule yleensä kustannuksia työntekijälle, mutta voit halutessasi maksaa itse kalliimman kehyksen ja lisäominaisuuksia linsseihin.

Varmistathan ensin työnantajalta, voitko asioida Synsamilla. Synsam voi laskuttaa erityistyölasit työnantajalta, mikäli laskutuslupa on olemassa.

Voit hankkia näyttöpäätetyöskentelyyn räätälöidyt lasit omakustanteisesti milloin haluat.

Näyttöpäätyöhön sopivista laseista käytetään eri nimityksiä, mm. tietokonelasit, näyttöpäätelasit, toimistolasit, päätelasit ja erityistyölasit. Kaikki näyttöpäätelasit eivät ole erityistyölaseja. Termi erityistyölasit kertoo, että kyseessä ovat Valtioneuvoston päätöksen 1405/1993 mukaiset erityiset lasit päätetyöhön. Erityistyölasit ovat ainoat lasit, jotka työnantajan tulee kustantaa päätetyöhön Suomessa.

Suomessa Valtioneuvoston päätöksen 1405/1993 mukaan työnantaja on velvollinen kustantamaan päätetyöhön ainoastaan erityistyölasit, mikäli päätöksen mukaiset kriteerit täyttyvät.

Työnantaja voi kustantaa halutessaan ns. työssä käytettävät lasit Valtioneuvoston päätöstä löyhemmin ehdoin. Näistä voi koitua veroseuraamuksia, joten tarvittaessa asiaa voi selvittää verottajalta.

Jos koet ongelmia päätetyössä ja omat yleislasisi ovat ajan tasalla, ota yhteyttä esimieheesi tai työterveyshuoltoosi. Työterveyshuolto kartoittaa tilanteen ja tekee tarvittaessa työpisteellesi ergonomiatarkastuksen. Mikäli ergonomiaparannukset eivät auta tai ne eivät ole mahdollisia, kirjoittaa työterveyshuolto työnäkölähetteen erityistyölasien tarpeen arviointiin.

Lähetteen lisäksi työnäköoptikon vastaanotolla tulee olla mukana omat silmälasit. Työnäköoptikko antaa tutkimuksensa perusteella lausunnon erityistyölasien tarpeesta. Lausunto voi olla puoltava tai kieltävä, ja se perustuu VNp:n 1405/1993 kriteereihin.

Yleisiä näkemiseen liittyviä oireita ovat esim. päänsärky, rasittuneet ja väsyneet silmät, silmien kirvely ja kuivuminen, vaikeudet nähdä tarkasti tai tarkentaa katsetta päätteellä työskenneltäessä sekä niska-hartiaseudun vaivat.

Mikäli koet edellä mainittuja oireita, kannattaa käydä optikolla näöntutkimuksessa. Optikko suosittelee sinulle parasta lasiratkaisua.

Päätetyöhön on saatavilla ilman voimakkuuksia olevia laseja, joissa on silmien rasitusta vähentävä pintakäsittely, joka suodattaa lyhytaaltoista sinistä valoa.

Synsamin Readers Blue Block -malliston silmälasit on suunniteltu käytettäviksi etenkin näytöllä varustettujen laitteiden, kuten älypuhelinten, tietokoneiden ja tablettien, ääressä vietettävänä aikana. Sinivalosuodattimesta huolimatta malliston lasit näyttävät tavallisilta silmälaseilta.

Readers Blue Block -silmälasit ovat saatavilla kaikissa Synsam-myymälöissä.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta kustantaa tällaisia laseja.