Ostoskori on tyhjä!
Synsam

Erityistyölasit työnantajan näkökulmasta

Päätetyöntekijöiden tarpeisiin soveltuvat lasit parantavat työtehoa, tuottavuutta ja työhyvinvointia. Työnantajan on hankittava päätetyöntekijälle erityistyölasit kriteerien täyttyessä.

Hyvän työergonomian tavoitteena on työn kuormittavuuden vähentäminen ja vaivojen ennaltaehkäisy. Näyttöpäätetyöntekijän työpisteen ergonomian tarkastamisesta ja parannuksista huolimatta yleiskäyttöön tarkoitetut silmälasit eivät aina välttämättä ole työtehtäviin sopivat. Näissä tilanteissa työnantajan tulee hankkia näyttöpäätetyöntekijälleen erityiset työtehtävien hoitamiseen mitoitetut silmälasit eli erityistyölasit.

Erityistyölasit ja lainsäädäntö

Erityistyölasit perustuvat EU:n direktiiviin 90/270/ETY sekä Valtioneuvoston päätökseen VNp 1405/1993 näyttöpäätetyöstä. Mikäli merkittävä osa työntekijän työajasta on näyttöpäätetyötä, ergonomia on kunnossa ja omat yleislasit ovat ajan tasalla, mutta näköongelmat päätetyössä jatkuvat silti, voidaan tutkia olisiko erityistyölaseista hyötyä ja täyttyvätkö perusteet niiden hankinnalle.

Erityistyölasien tarve selvitetään yhteistyössä työterveyshuollon ja työnäköoptikon (tai asiaan perehtyneen silmälääkärin) kanssa. Työnäköoptikko toimii asiantuntijana ja kriteerien täyttyessä puoltaa erityistyölaseja hankittaviksi.

Näönhuoltosopimus

Synsam on luotettava valinta työnäönhuollon kumppaniksi. Yrityssopimus Synsamin kanssa takaa reilut keskittämisedut ja monipuoliset työnäköpalvelut yrityksellenne sekä henkilökuntaedut.

Annamme mielellämme lisätietoja. Lähetä meille sähköpostia: tyonako@synsam.fi.

Henkilöstön työnäönhuolto

Hyvä näkö on olennainen osa työkykyä, työskentelyergonomiaa sekä työssä viihtymistä. Useimmissa työtehtävissä katselutilanteet ovat vaativampia kuin vapaa-aikana. Työhön sopimattomat silmälasit tai korjaamattomat näkövirheet kuormittavat turhaan aiheuttaen muun muassa huonoa työskentelyasentoa, niska- ja hartiavaivoja, päänsärkyä sekä epämukavaa oloa. Huono näkeminen työssä voi laskea työtehoa, heikentää tuottavuutta ja lisätä poissaoloja.

Työnäönhuolto on osa yrityksen työterveyshuoltoa. Synsamin työnäköpalvelut yrityksille kattavat laadukkaiden tuotteiden lisäksi muun muassa työnäkemisen konsultaatiot, näönseulonnat työpaikoilla sekä henkilöstön näöntutkimukset.

 

Synsamin työnäköpalveluista vastaa kokenut, työnäkemiseen erikoistunut asiantuntijatiimi.

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan lisää yrityksenne työnäönhuollon tarpeista.

Asiakkuusjohtaja, työnäköoptikko Tatu Järvenselkä
tatu.jarvenselka@synsam.fi, p. 050 343 3478

Asiakkuuspäällikkö, työnäköoptikko Laura Kotilainen 
laura.kotilainen@synsam.fi, p. 050 465 8973

Asiakkuuspäällikkö, työnäköoptikko Jussi Kärhä
jussi.karha@synsam.fi, p. 041 318 4818

Asiakkuuspäällikkö, Sari Heikkilä
sari.heikkila@synsam.fi, p. 040 182 8262

 

Katso täältä Synsamin työnäköesite. 

Synsam

Erityistyölasit päätetyöhön

Rasittuvatko silmäsi päätetyössä ajan tasalla olevista yleislaseista huolimatta? Erityistyölasit voivat auttaa.

Synsam

Suojalasit vahvuuksilla

Jos työhön sisältyy tehtäviä, joihin liittyy silmätapaturman vaara, tarvitaan suojalaseja.